In de afgelopen jaren zijn er talloze projecten geweest waaraan de stichting Help Eens Een Handje haar medewerking heeft verleend.
Hetzij in de vorm van een financiële bijdrage, hetzij in de vorm van de benodigde materialen teneinde verenigingen, stichtingen of instellingen die op sociaal maatschappelijk terrein bezig zijn mensen te ondersteunen en redelijk te laten functioneren waar dat nodig is en de helpende hand te bieden.