Zonder onze sponsors is het voor onze stichting niet mogelijk om onze doelstellingen te realiseren en steun te verlenen op het gebied van sociaal- en maatschappelijk terrein in de Ridderkerkse samenleving. Wat onze stichting vanaf de jaren ‘70 heeft verwezenlijkt was zonder de sponsoring van velen niet tot stand gekomen.

Sedert vele jaren organiseert onze stichting een dag waarop sponsors elkaar kunnen ontmoeten.
Er worden interessante excursies en/of oergezellige boottochten gemaakt en ervaringen uitgewisseld. Dat deze dagen, ondanks het inschrijfgeld, een succes zijn blijkt steeds weer uit het aantal van gemiddeld 40 deelnemers die zich met veel plezier laten fêteren op deze dag. De dag wordt besloten met een maaltijd van oerhollandse stampotten, Captains Dinner of anderzins.

Wilt u dit ook eens meemaken?
Vanaf € 450,- per jaar bent u al Goldsponsor.
Informeer bij het secretariaat naar de voorwaarden.